Vill du skicka in ett manus till oss?

Vi tar endast hand om dramatikers rättigheter.
Vi är en teateragentur, inte något bokförlag, d.v.s. vi ger inte ut några pjäser i bokform och förvaltar varken prosa eller lyrik.

Vårt arbete gäller endast professionella produktioner.

Amatörteaterrättigheter förvaltas av Amatörteatrarnas Riksförbund (ATR): www.atr-riks.se

Om du har skrivit ett manus eller översatt en pjäs som du tror kan passa oss, är du välkommen att ta kontakt med oss. Du kan antingen ringa +46-(0)8-834365 eller mejla en resumé till info@folmerhansen.se.

Först och främst välkomnar vi pjäser som har satts upp eller kommer att sättas upp, men vi är naturligtvis också nyfikna på annat.